Stichting NAC Museum

Stichting NAC Museum Algemeen

Bezoekadres:
Stadionstraat 5
4815 NC  Breda

Postadres:
Postbus 4646
4803 EP  Breda

T: 076 799 5114 (NAC Museum voicemail)
E: info@nacmuseum.nl

Het NAC Museum wordt geheel gerund door vrijwilligers en heeft geen (vaste) telefoon. Het getoonde telefoonnummer is van de voicemail van de Stichting NAC Museum. Voor het maken van een afspraak of het stellen van een vraag kunt u het beste mailen naar het getoonde emailadres. Heeft u geen email adres, bel dan en spreek duidelijk uw vraag, naam en telefoonnummer in dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Kvk nr:
20098458

Bank:
NL33RABO0186789645 t.n.v. St. NAC Museum

Doel Stichting NAC Museum

De Stichting NAC Museum heeft de ANBI-status (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling).
De gegevens die behoren bij de ANBI-status:
Fiscaalnummer: 809298715
KvK: 20098458
De stichting heeft als doel het verwerven, beheren en tentoonstellen van aan de voetbalclub NAC Breda gerelateerde voorwerpen, afbeeldingen, archiefstukken, videobeelden en geluidsdragers, die voor de club zelf, haar supporters, de stad Breda en alle andere belangstellenden een historische waarde hebben en daardoor bijdragen aan het behoud en het uitbouwen van de NAC-cultuur. Tevens heeft de stichting als doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Ambities Stichting NAC Museum

Voor de jaren 2018-2023 stelt de Stichting NAC Museum zich tot doel de volgende zaken te realiseren:

 • digitaliseren collectie;
 • betere klimaatbeheersing NAC Museum en archief;
 • uitbreiden van de collectie;
 • uitbreiden bezoekersaantallen;
 • documenteren en archiveren collectie;
 • fundament sponsors en donateurs verbeteren.

Een lange termijn doel van het NAC Museum is het conserveren van Brabants cultureel (sport)erfgoed en dit openstellen voor een breed publiek, d.w.z. niet louter NAC-supporters.

Het beleidsplan dient als basis om bovenstaande ambities te kunnen verwezenlijken.

Organisatie NAC Museum

Bestuur:
De Stichting NAC Museum bestaat uit een onbezoldigd bestuur en bestaat uit:

 • Peter Daalmans - Voorzitter
 • Wilbert Weterings - Penningmeester
 • John de Leeuw - Secretaris
 • Ad van den Bemt - Lid
 • Ronald Strater - Lid
 • Riny Heimans - Lid

Beheerders:
Het NAC Museum wordt onbezoldigd beheerd door de beheerders Wim de Bont en Ad van den Bemt.

Vrijwilligers


Diverse toegewijde vrijwilligers hebben zich verbonden aan het NAC Museum en dragen de historie van de voetbalclub NAC Breda dan ook met trots uit, tijdens bijvoorbeeld rondleidingen of educatieve bijeenkomsten.

Beleidsplan

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan zodat deze voor de komende 5 jaren als leidraad gebruikt kan worden.