Doel Stichting NAC Museum
De Stichting NAC Museum heeft de ANBI-status (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling).
De gegevens die behoren bij de ANBI-status:
Fiscaalnummer: 809298715
KvK: 20098458
De stichting heeft als doel het verwerven, beheren en tentoonstellen van aan de voetbalclub NAC Breda gerelateerde voorwerpen, afbeeldingen, archiefstukken, videobeelden en geluidsdragers, die voor de club zelf, haar supporters, de stad Breda en alle andere belangstellenden een historische waarde hebben en daardoor bijdragen aan het behoud en het uitbouwen van de NAC-cultuur. Tevens heeft de stichting als doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Ambities Stichting NAC Museum
Voor de jaren 2010-2015 stelt de Stichting NAC Museum zich tot doel de volgende zaken te realiseren:
 • digitaliseren collectie;
 • publiceren van collectie via touch screens in het NAC Museum;
 • uitbreiden van de collectie;
 • uitbreiden bezoekersaantallen;
 • documenteren en archiveren collectie;
 • fundament sponsors en donateurs verbeteren.

Een lange termijn doel van het NAC Museum is het conserveren van Brabants cultureel (sport)erfgoed en dit openstellen voor een breed publiek, d.w.z. niet louter NAC-supporters.

Organisatie NAC Museum
Bestuur:
De Stichting NAC Museum bestaat uit een onbezoldigd bestuur en bestaat uit:

 • Peter Daalmans - Voorzitter
 • John de Leeuw - Secretaris
 • Ad van den Bemt - Lid
 • Ronald Strater - Lid
Beheerders:
Het NAC Museum wordt onbezoldigd beheerd door de beheerders Wim de Bont en Ad van den Bemt.

Vrijwilligers
Diverse toegewijde vrijwilligers hebben zich verbonden aan het NAC Museum en dragen de historie van de voetbalclub NAC Breda dan ook met trots uit, tijdens bijvoorbeeld rondleidingen of educatieve bijeenkomsten.

Beleidsplan
Er wordt hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan zodat deze voor de komende 5 jaren als leidraad gebruikt kan worden.
 • Beleidsplan 2018 - 2023 (komt zo snel mogelijk online)

Jaarverslagen

Word donateur van de Stichting NAC Museum. Voor € 10,- per jaar bent u al donateur en steunt u het NAC Museum.

U ontvangt een donateurkaart waarmee u een seizoen lang gratis toegang krijgt tot het museum en bovendien korting kunt krijgen bij diverse bedrijven.
   Openingstijden
Het NAC Museum is op de volgende dagen geopend:

woensdag 26 september 13:00u - 16:00u
woensdag 03 oktober 13:00u - 16:00u
woensdag 10 oktober 13:00u - 16:00u
woensdag 17 oktober 13:00u - 16:00u
woensdag 24 oktober 13:00u - 16:00u
woensdag 31 oktober 13:00u - 16:00u
NAC Museum T   076 - 521 45 00
Postbus 4646 F   076 - 521 19 75
4803 EP Breda info@nacmuseum.nl
  Sponsors en partners