De organisatie

De Stichting NAC Museum is opgericht op 7 juli 2000 door een groepje vrijwilligers, dat samen met een aantal andere fanatieke NAC-supporters een NAC Museum wilde creëren. De heren stapten naar de Kamer van Koophandel en de stichting was een feit. Als doel had het museum het verwerven, beheren en tentoonstellen van aan de Bredase voetbalclub NAC gerelateerde voorwerpen, afbeeldingen, archiefstukken, videobeelden en geluidsdragers, die voor de club zelf, haar supporters, de stad Breda en andere belangstellenden een historische waarde hebben en daardoor bijdragen aan het behoud en het uitbouwen van de NAC-cultuur. Een hele mond vol, maar het hoort nu eenmaal keurig beschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

Het bestuur werd gevormd door de heren C.P.A. van Haperen (voorzitter), W.R.M. Voorvaart (penningmeester), M.J.M. Broers (secretaris), B.J.P. van Bavel (lid) en A.M.W. Graaumans (lid). Zij maakten een inventarisatie van de kosten voor de bouw van het museum en genereerden geld via sponsoren. Door NAC werd vervolgens een ruimte onder de zuid-tribune (vak G) beschikbaar gesteld en het werk kon beginnen.

Buiten de bouwwerkzaamheden moesten er uiteraard ook spullen verzameld worden. Vele mensen hebben prachtige voorwerpen, foto’s of andere zaken geschonken, anderen hebben het uitgeleend aan het museum. Dat laatste gebeurt door het invullen van een bruikleenovereenkomst, welke ondertekend wordt door zowel de `bruikleengever` als de Stichting NAC Museum. Middels deze constructie beheert het NAC Museum op een veilige manier andermans spullen.

Op 18 januari 2007 heeft de Stichting NAC Museum een nieuw bestuur gekregen. Het oude bestuur vond dat, na 7 jaar besturen, de tijd rijp was om alles over te dragen aan de jongere generatie. Inmiddels wordt het bestuur gevormd door Peter Daalmans (voorzitter), John de Leeuw (secretaris), Wilbert Weterings (penningmeester), Ad van den Bemt (lid), Riny Heimans (lid) en Ronald Sträter (lid).

De Stichting NAC Museum is een onafhankelijke stichting die zichzelf moet bedruipen. Sponsor-, donateur- en entreegelden zorgen voor de inkomsten. Uitgaven aan personeelskosten zijn er niet. Het museum werkt enkel en alleen met vrijwilligers.

Lees meer over de Stichting NAC Museum hier.

Word donateur van de Stichting NAC Museum. Voor € 10,- per jaar bent u al donateur en steunt u het NAC Museum.

U ontvangt een donateurkaart waarmee u een seizoen lang gratis toegang krijgt tot het museum en bovendien korting kunt krijgen bij diverse bedrijven.
 

  Openingstijden
Het NAC Museum is op de volgende dagen geopend:

woensdag 05 februari 13:00u - 16:00u
woensdag 19 februari 13:00u - 16:00u
NAC Museum Postadres:
Stadionstraat 23 Postbus 4646
4815 NC Breda 4803 EP Breda
   
 T   076 - 521 45 00  
 F   076 - 521 19 75  
 E   info@nacmuseum.nl  
  Sponsors en partners